/* Disable right mouse click */
Informatieve site & webshop voor iedereen met een kinderwens info@yoana.net

Disclaimer

Yoana besteed veel zorg en aandacht aan de inhoud van deze website/webshop/nieuwsbrief. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die ik verstrek op Yoana onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s/nieuwsbrief van Yoana zijn die van de auteur en niet (noodzakelijkerwijs) die van de, op de website/webshop/nieuwsbrief genoemde bedrijven of de Internet-provider. Yoana kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Yoana sluit alle aansprakelijkheid uit voorenigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Yoana, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Yoana te kunnen raadplegen. Yoana is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website/webshop/nieuwsbrief van Yoana verkregen is. De informatie op Yoana kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Hiervoor behoudt Yoana het recht. Deze website/webshop/nieuwsbrief bevat links naar websites die niet door Yoana worden beheerd. Yoana neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. Yoana kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites. Een bezoeker/ster van de site van Yoana mag geen auteursrechtelijk beschermde werken zoals foto’s of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Yoana. (ook niet via een eigen netwerk). Door deze website/webshop/nieuwsbrief te bezoeken en/of de op of via deze website/webshop/nieuwsbrief aangeboden informatie te gebruiken en bestellingen te plaatsen, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij het plaatsen van een bestelling, verklaar je je ook akkoord met algemene voorwaarden. Deze kun je hier lezen.

disclaimer foto niet gebruiken