/* Disable right mouse click */
Informatieve site & webshop voor iedereen met een kinderwens info@yoana.net

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, waar heb je recht op?

In het kort gezegd heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof en in totaal recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Wanneer je een meerling verwacht krijg je zelfs een totaal verlof van 20 weken, mag je met 10 weken en moet je met 8 weken voor de uitgerekende datum met verlof, de rest van de 20 weken wordt het bevallingsverlof. Je hoeft je zwangerschaps- en bevallingsverlof niet aan te vragen. Wel heb je een meldplicht, uiterlijk 3 weken vóór je met zwangerschapsverlof wilt moet je dit aan je werkgever vertellen, dat is ten minste 7 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Officieel moet je bij de aanvraag een verklaring af geven, van de arts of verloskundige waarin de uitgerekende bevallingsdatum staat. Het is natuurlijk verstandiger als je dat eerder doet, zodat je werkgever je vervanging op tijd kan regelen en kan deze ook rekening met je houden als je je vanwege je zwangerschap even niet lekker voelt of vermoeid bent. Wanneer de baby er is, dan moet jij (of je partner) dit uiterlijk op de 2e dag na de geboorte aan jouw werkgever melden. Jouw werkgever mag het verlof niet weigeren, maar krijg je hierover toch een meningsverschil, dan kan je contact opnemen met de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van jouw organisatie. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van jouw dagloon (loon dat je gemiddeld per dag verdient), maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Een lager inkomen tijdens een voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van jouw uitkering.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen

De zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling en het begin van dit verlof bereken je door vanaf de dag na de uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen. Je moet uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum met verlof. Wat je minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, tel je op bij het bevallingsverlof. Wanneer de baby later dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, dan wordt het bevallingsverlof hierdoor niet korter. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en duurt minstens 10 weken.

Baby te vroeg geboren

Wanneer de baby te vroeg geboren wordt, dan tel je de dagen dat jouw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij het bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken.
Bijvoorbeeld: je stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. De baby wordt 1 week voor die datum geboren, dan heb je 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal blijft de 16 weken verlof.

Baby te laat geboren

Wanneer de baby na de uitgerekende bevallingsdatum geboren wordt, dan tel je de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken.
Bijvoorbeeld: je stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. De baby wordt 2 weken na deze datum geboren, dan heb je 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 18 weken verlof.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Sinds 1 januari 2015 mag je de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen, het gaat dan om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kan je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken en de totale duur van het verlof verandert hierdoor niet.. Uiteraard doe je dit in overleg met jouw werkgever. Ook een uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof je het verlof in een aaneengesloten periode opneemt. Wanneer je dit wilt, moet je het uiterlijk 3 weken na het begin van jouw bevallingsverlof aanvragen bij je werkgever. De werkgever stemt binnen 2 weken met het verzoek in, want deze mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Soorten verlof

Rondom de bevalling zijn er vier soorten verlof voor jou en je partner:

  • Zwangerschapsverlof, als zwangere vrouw heb je recht op 6 weken vóór de datum dat je uitgerekend bent. Maar als je wilt, mag je doorwerken tot 4 weken voor de bevalling.
  • Bevallingsverlof, vanaf de geboorte van je baby heb je recht op 10 weken verlof.
  • Calamiteitenverlof, hierop heeft je partner recht als hij of zij bij de bevalling wil zijn.
  • Kraamverlof, je partner heeft recht op 2 dagen doorbetaald verlof, ook als hij of zij in deeltijd werkt.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind (of ook wel couveuseregeling)

Als de baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kan je recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kan je de baby een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

  • je geen extra verlof krijgt over de 1e week dat de baby in het ziekenhuis lag. Als de baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan jouw verlof 1 week langer duren
  • afhankelijk van de situatie kan je maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen. Er geldt wel een week ‘eigen tijd’, omdat het niet ongebruikelijk is dat een baby na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis verblijft. Kijk op de website van het UWV hoe je dit extra bevallingsverlof berekent.

Verlof en uitkering bij overlijden moeder

Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, kan haar partner het overblijvende verlof overnemen, ook als de moeder geen recht had op bevallingsverlof of zelfstandige was. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. Dan moet je als partner het verlof aanvragen bij je werkgever, of bij UWV als je een uitkering hebt.

Zwangerschapsverlof en feestdagen

Je krijgt geen extra verlof als je bevalling op een feestdag valt. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moet altijd aaneengesloten opgenomen worden. Je kan daarom ook geen dagen inwisselen om in een latere periode een vrije dag op te nemen. Tenzij dit anders staat omschreven in jouw CAO, bijvoorbeeld dat je tijdens een feestdag het verlof op een ander moment mag opnemen. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Lees voor meer informatie op de website van Rijksoverheid algemeen, Rijksoverheid (voor meerling), UWV voor uitkering en UWV voor zelfstandige.

Lees verder via de linkjes of andere onderwerpen.